สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12812' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18486,12613,20194,12097,7824,14656,17921,16870,15638,8456,8457,9922,9699,12611,8455,18832,2525,18641 Array ( [0] => 18486 [1] => 12613 [2] => 20194 [3] => 12097 [4] => 7824 [5] => 14656 [6] => 17921 [7] => 16870 [8] => 15638 [9] => 8456 [10] => 8457 [11] => 9922 [12] => 9699 [13] => 12611 [14] => 8455 [15] => 18832 [16] => 2525 [17] => 18641 )