สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12812' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7871,11334,20075,20334,18481,15001,4424,18631,7824,7866,2525,7869,17921,12624,20325,17934,2320,18839 Array ( [0] => 7871 [1] => 11334 [2] => 20075 [3] => 20334 [4] => 18481 [5] => 15001 [6] => 4424 [7] => 18631 [8] => 7824 [9] => 7866 [10] => 2525 [11] => 7869 [12] => 17921 [13] => 12624 [14] => 20325 [15] => 17934 [16] => 2320 [17] => 18839 )