สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12792' and ( pcharacter='474' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10616,10617,13975 Array ( [0] => 10616 [1] => 10617 [2] => 13975 )