มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12784' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19364,13302,11396,13353,21429,10332,14690,15950,13306,13329,11418,13348,1635,310,12041,307,1628,5995 Array ( [0] => 19364 [1] => 13302 [2] => 11396 [3] => 13353 [4] => 21429 [5] => 10332 [6] => 14690 [7] => 15950 [8] => 13306 [9] => 13329 [10] => 11418 [11] => 13348 [12] => 1635 [13] => 310 [14] => 12041 [15] => 307 [16] => 1628 [17] => 5995 )