สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12784' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13833,13342,17821,12456,16153,17484,15419,10550,12524,19363,13306,16179,16178,10720,4903,11399,13351,16180 Array ( [0] => 13833 [1] => 13342 [2] => 17821 [3] => 12456 [4] => 16153 [5] => 17484 [6] => 15419 [7] => 10550 [8] => 12524 [9] => 19363 [10] => 13306 [11] => 16179 [12] => 16178 [13] => 10720 [14] => 4903 [15] => 11399 [16] => 13351 [17] => 16180 )