สินค้าหมด

250 BAHT
300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12782' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16602,7316,15421,6851,16421,5995,13313,6898,12227,13298,15950,4896,11499,12456,10544,10918,18787,4901 Array ( [0] => 16602 [1] => 7316 [2] => 15421 [3] => 6851 [4] => 16421 [5] => 5995 [6] => 13313 [7] => 6898 [8] => 12227 [9] => 13298 [10] => 15950 [11] => 4896 [12] => 11499 [13] => 12456 [14] => 10544 [15] => 10918 [16] => 18787 [17] => 4901 )