สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12781' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13313,13358,12517,12516,13330,17485,14681,12518,2272,13875,13283,7226,6018,13297,18260,310,15942,3094 Array ( [0] => 13313 [1] => 13358 [2] => 12517 [3] => 12516 [4] => 13330 [5] => 17485 [6] => 14681 [7] => 12518 [8] => 2272 [9] => 13875 [10] => 13283 [11] => 7226 [12] => 6018 [13] => 13297 [14] => 18260 [15] => 310 [16] => 15942 [17] => 3094 )