สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'12781' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5995,12784,15936,12451,16171,11507,15691,13324,14617,19729,18243,10337,15421,16422,13822,15945,13838,12454 Array ( [0] => 5995 [1] => 12784 [2] => 15936 [3] => 12451 [4] => 16171 [5] => 11507 [6] => 15691 [7] => 13324 [8] => 14617 [9] => 19729 [10] => 18243 [11] => 10337 [12] => 15421 [13] => 16422 [14] => 13822 [15] => 15945 [16] => 13838 [17] => 12454 )