สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12779' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16427,569,15396,13303,4900,13285,16167,12522,12448,574,18256,15416,13869,17479,4296,12228,16961,16965 Array ( [0] => 16427 [1] => 569 [2] => 15396 [3] => 13303 [4] => 4900 [5] => 13285 [6] => 16167 [7] => 12522 [8] => 12448 [9] => 574 [10] => 18256 [11] => 15416 [12] => 13869 [13] => 17479 [14] => 4296 [15] => 12228 [16] => 16961 [17] => 16965 )