สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12779' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15408,2275,316,15940,12449,18787,12230,15407,12515,574,15406,3922,12524,14616,16153,15416,1635,13327 Array ( [0] => 15408 [1] => 2275 [2] => 316 [3] => 15940 [4] => 12449 [5] => 18787 [6] => 12230 [7] => 15407 [8] => 12515 [9] => 574 [10] => 15406 [11] => 3922 [12] => 12524 [13] => 14616 [14] => 16153 [15] => 15416 [16] => 1635 [17] => 13327 )