สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12778' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2575,4306,4307,2567,5193,4304,4301,4303,3506,4313,4302,2572,6983,2568,4308,7739,4929,4943 Array ( [0] => 2575 [1] => 4306 [2] => 4307 [3] => 2567 [4] => 5193 [5] => 4304 [6] => 4301 [7] => 4303 [8] => 3506 [9] => 4313 [10] => 4302 [11] => 2572 [12] => 6983 [13] => 2568 [14] => 4308 [15] => 7739 [16] => 4929 [17] => 4943 )