สินค้าหมด

600 BAHT
750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12778' and ( pcharacter='135' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4307,2571,6983,2572,6732,4303,4310,4309,4305,4306,2567,4929,4313,4302,4344,2565,3506,2568 Array ( [0] => 4307 [1] => 2571 [2] => 6983 [3] => 2572 [4] => 6732 [5] => 4303 [6] => 4310 [7] => 4309 [8] => 4305 [9] => 4306 [10] => 2567 [11] => 4929 [12] => 4313 [13] => 4302 [14] => 4344 [15] => 2565 [16] => 3506 [17] => 2568 )