สินค้าหมด

500 BAHT
650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'12776' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10889,16292,6581,22291,6072,4176,479,19742,2736,23933,7125,21972,21919,6546,22411,6257,20122,5140 Array ( [0] => 10889 [1] => 16292 [2] => 6581 [3] => 22291 [4] => 6072 [5] => 4176 [6] => 479 [7] => 19742 [8] => 2736 [9] => 23933 [10] => 7125 [11] => 21972 [12] => 21919 [13] => 6546 [14] => 22411 [15] => 6257 [16] => 20122 [17] => 5140 )