สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'12775' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19972,10305,13637,10308,19973,9219,10306,11422,9221,1190,9218,3080,19142,22228,4779,11421,2369,6734 Array ( [0] => 19972 [1] => 10305 [2] => 13637 [3] => 10308 [4] => 19973 [5] => 9219 [6] => 10306 [7] => 11422 [8] => 9221 [9] => 1190 [10] => 9218 [11] => 3080 [12] => 19142 [13] => 22228 [14] => 4779 [15] => 11421 [16] => 2369 [17] => 6734 )