สินค้าเหลือน้อย

560 BAHT
700 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'12775' and ( pcharacter='99' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11422,10304,23647,22228,9210,19973,10312,10308,9219,11421,2369,1190,4779,10306,23649,10305,9221,9206 Array ( [0] => 11422 [1] => 10304 [2] => 23647 [3] => 22228 [4] => 9210 [5] => 19973 [6] => 10312 [7] => 10308 [8] => 9219 [9] => 11421 [10] => 2369 [11] => 1190 [12] => 4779 [13] => 10306 [14] => 23649 [15] => 10305 [16] => 9221 [17] => 9206 )