สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

New single release including 2 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'1269' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,595,21193,7661,6719,4730,22985,10265,2513,4453,3543,1262,3971,1225,1280,7662,998,22721,2863 Array ( [0] => 595 [1] => 21193 [2] => 7661 [3] => 6719 [4] => 4730 [5] => 22985 [6] => 10265 [7] => 2513 [8] => 4453 [9] => 3543 [10] => 1262 [11] => 3971 [12] => 1225 [13] => 1280 [14] => 7662 [15] => 998 [16] => 22721 [17] => 2863 )