สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

New single release including 2 titles.

q select pid from dex_product where pid<>'1269' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4439,10265,4592,2760,13985,3568,19944,4608,3680,3550,10267,24741,4324,4731,1232,3333,4931,24212 Array ( [0] => 4439 [1] => 10265 [2] => 4592 [3] => 2760 [4] => 13985 [5] => 3568 [6] => 19944 [7] => 4608 [8] => 3680 [9] => 3550 [10] => 10267 [11] => 24741 [12] => 4324 [13] => 4731 [14] => 1232 [15] => 3333 [16] => 4931 [17] => 24212 )