พรีออเดอร์

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1255' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23863,6719,600,1228,1897,23904,1238,18225,1225,1282,4055,4453,12994,3460,7698,1257,4602,3548 Array ( [0] => 23863 [1] => 6719 [2] => 600 [3] => 1228 [4] => 1897 [5] => 23904 [6] => 1238 [7] => 18225 [8] => 1225 [9] => 1282 [10] => 4055 [11] => 4453 [12] => 12994 [13] => 3460 [14] => 7698 [15] => 1257 [16] => 4602 [17] => 3548 )