สินค้าหมด

10,800 BAHT
13500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12294' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12999,15583,15185,5887,1167,3957,9521,10906,771,8296,1163,2331,5040,1020,776,19124,4248,10069 Array ( [0] => 12999 [1] => 15583 [2] => 15185 [3] => 5887 [4] => 1167 [5] => 3957 [6] => 9521 [7] => 10906 [8] => 771 [9] => 8296 [10] => 1163 [11] => 2331 [12] => 5040 [13] => 1020 [14] => 776 [15] => 19124 [16] => 4248 [17] => 10069 )