สินค้าหมด

10,800 BAHT
13500 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12294' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5055,5060,3217,9520,768,1155,1184,1162,3955,2333,1166,1156,9268,15185,4329,4987,3956,10069 Array ( [0] => 5055 [1] => 5060 [2] => 3217 [3] => 9520 [4] => 768 [5] => 1155 [6] => 1184 [7] => 1162 [8] => 3955 [9] => 2333 [10] => 1166 [11] => 1156 [12] => 9268 [13] => 15185 [14] => 4329 [15] => 4987 [16] => 3956 [17] => 10069 )