สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
1500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'12233' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1134,20062,4196,9272,1137,3059,3055,10342,17388,3096,9853,4789,4155,929,9518,1127,1125,4326 Array ( [0] => 1134 [1] => 20062 [2] => 4196 [3] => 9272 [4] => 1137 [5] => 3059 [6] => 3055 [7] => 10342 [8] => 17388 [9] => 3096 [10] => 9853 [11] => 4789 [12] => 4155 [13] => 929 [14] => 9518 [15] => 1127 [16] => 1125 [17] => 4326 )