สินค้าหมด

14,000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12232' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9478,4782,6830,8149,3132,11226,5809,17032,8152,3127,3130,8146,8139,19300,17684,16305,15903,8154 Array ( [0] => 9478 [1] => 4782 [2] => 6830 [3] => 8149 [4] => 3132 [5] => 11226 [6] => 5809 [7] => 17032 [8] => 8152 [9] => 3127 [10] => 3130 [11] => 8146 [12] => 8139 [13] => 19300 [14] => 17684 [15] => 16305 [16] => 15903 [17] => 8154 )