สินค้าหมด

14,000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12232' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8155,5521,8138,21194,5809,10741,8144,3129,21636,23028,6830,8154,13008,3131,3127,8152,20068,18052 Array ( [0] => 8155 [1] => 5521 [2] => 8138 [3] => 21194 [4] => 5809 [5] => 10741 [6] => 8144 [7] => 3129 [8] => 21636 [9] => 23028 [10] => 6830 [11] => 8154 [12] => 13008 [13] => 3131 [14] => 3127 [15] => 8152 [16] => 20068 [17] => 18052 )