สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12231' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10601,2295,222,12897,6738,2287,2290,5681,6736,12239,7066,10071,7067,2293,2018,7480,6737,10072 Array ( [0] => 10601 [1] => 2295 [2] => 222 [3] => 12897 [4] => 6738 [5] => 2287 [6] => 2290 [7] => 5681 [8] => 6736 [9] => 12239 [10] => 7066 [11] => 10071 [12] => 7067 [13] => 2293 [14] => 2018 [15] => 7480 [16] => 6737 [17] => 10072 )