สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12231' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6737,2018,12239,7066,5681,6738,2287,10074,2699,7071,2290,2292,12897,12896,2297,10072,2286,2293 Array ( [0] => 6737 [1] => 2018 [2] => 12239 [3] => 7066 [4] => 5681 [5] => 6738 [6] => 2287 [7] => 10074 [8] => 2699 [9] => 7071 [10] => 2290 [11] => 2292 [12] => 12897 [13] => 12896 [14] => 2297 [15] => 10072 [16] => 2286 [17] => 2293 )