พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1349,2428,1444,1341,14837,2420,14831,1449,14840,14849,21475,14835,1422,1443,1342,2432,2430,2433 Array ( [0] => 1349 [1] => 2428 [2] => 1444 [3] => 1341 [4] => 14837 [5] => 2420 [6] => 14831 [7] => 1449 [8] => 14840 [9] => 14849 [10] => 21475 [11] => 14835 [12] => 1422 [13] => 1443 [14] => 1342 [15] => 2432 [16] => 2430 [17] => 2433 )