พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2428,2424,1724,21475,1422,14845,14846,14844,12290,1341,14831,2423,1447,1446,15166,14847,21799,1448 Array ( [0] => 2428 [1] => 2424 [2] => 1724 [3] => 21475 [4] => 1422 [5] => 14845 [6] => 14846 [7] => 14844 [8] => 12290 [9] => 1341 [10] => 14831 [11] => 2423 [12] => 1447 [13] => 1446 [14] => 15166 [15] => 14847 [16] => 21799 [17] => 1448 )