พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2432,1441,14848,1444,15165,19122,1343,14847,14833,2421,1422,1436,14844,14837,2423,21799,14841,1443 Array ( [0] => 2432 [1] => 1441 [2] => 14848 [3] => 1444 [4] => 15165 [5] => 19122 [6] => 1343 [7] => 14847 [8] => 14833 [9] => 2421 [10] => 1422 [11] => 1436 [12] => 14844 [13] => 14837 [14] => 2423 [15] => 21799 [16] => 14841 [17] => 1443 )