พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14843,1449,1724,1416,12290,1725,1349,2423,1423,14848,21799,1685,1341,1726,14831,14832,1443,14845 Array ( [0] => 14843 [1] => 1449 [2] => 1724 [3] => 1416 [4] => 12290 [5] => 1725 [6] => 1349 [7] => 2423 [8] => 1423 [9] => 14848 [10] => 21799 [11] => 1685 [12] => 1341 [13] => 1726 [14] => 14831 [15] => 14832 [16] => 1443 [17] => 14845 )