พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2428,1443,19029,1341,2433,2422,2430,1725,1686,1340,14843,2425,2432,19123,14845,1447,21475,14842 Array ( [0] => 2428 [1] => 1443 [2] => 19029 [3] => 1341 [4] => 2433 [5] => 2422 [6] => 2430 [7] => 1725 [8] => 1686 [9] => 1340 [10] => 14843 [11] => 2425 [12] => 2432 [13] => 19123 [14] => 14845 [15] => 1447 [16] => 21475 [17] => 14842 )