พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1340,14844,14833,2426,23036,19029,1686,2420,2423,1441,13681,1341,1348,1343,1442,14842,14840,1726 Array ( [0] => 1340 [1] => 14844 [2] => 14833 [3] => 2426 [4] => 23036 [5] => 19029 [6] => 1686 [7] => 2420 [8] => 2423 [9] => 1441 [10] => 13681 [11] => 1341 [12] => 1348 [13] => 1343 [14] => 1442 [15] => 14842 [16] => 14840 [17] => 1726 )