พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14833,1423,19122,14846,2431,2425,1449,1445,1444,1422,14838,1443,15165,21799,9790,2432,1448,1441 Array ( [0] => 14833 [1] => 1423 [2] => 19122 [3] => 14846 [4] => 2431 [5] => 2425 [6] => 1449 [7] => 1445 [8] => 1444 [9] => 1422 [10] => 14838 [11] => 1443 [12] => 15165 [13] => 21799 [14] => 9790 [15] => 2432 [16] => 1448 [17] => 1441 )