พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21475,1686,1343,1725,1340,1448,1416,2432,15166,2428,14846,1342,1685,1349,14848,2430,1443,14838 Array ( [0] => 21475 [1] => 1686 [2] => 1343 [3] => 1725 [4] => 1340 [5] => 1448 [6] => 1416 [7] => 2432 [8] => 15166 [9] => 2428 [10] => 14846 [11] => 1342 [12] => 1685 [13] => 1349 [14] => 14848 [15] => 2430 [16] => 1443 [17] => 14838 )