พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19122,9790,1441,14833,2432,1343,1340,15165,2430,20302,2420,2428,14842,1686,1685,2423,14849,14845 Array ( [0] => 19122 [1] => 9790 [2] => 1441 [3] => 14833 [4] => 2432 [5] => 1343 [6] => 1340 [7] => 15165 [8] => 2430 [9] => 20302 [10] => 2420 [11] => 2428 [12] => 14842 [13] => 1686 [14] => 1685 [15] => 2423 [16] => 14849 [17] => 14845 )