พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2421,1436,21475,1442,14838,1349,1448,1725,14831,14841,14840,14846,1416,9790,1685,2424,2432,1724 Array ( [0] => 2421 [1] => 1436 [2] => 21475 [3] => 1442 [4] => 14838 [5] => 1349 [6] => 1448 [7] => 1725 [8] => 14831 [9] => 14841 [10] => 14840 [11] => 14846 [12] => 1416 [13] => 9790 [14] => 1685 [15] => 2424 [16] => 2432 [17] => 1724 )