พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1340,1686,2420,1446,1343,14835,2430,1444,1435,1685,2428,14833,2426,14840,15166,1449,14837,12290 Array ( [0] => 1340 [1] => 1686 [2] => 2420 [3] => 1446 [4] => 1343 [5] => 14835 [6] => 2430 [7] => 1444 [8] => 1435 [9] => 1685 [10] => 2428 [11] => 14833 [12] => 2426 [13] => 14840 [14] => 15166 [15] => 1449 [16] => 14837 [17] => 12290 )