พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1725,14848,1342,1444,14843,1449,1416,9790,1436,14840,14839,1343,19122,1415,14838,23036,1686,1423 Array ( [0] => 1725 [1] => 14848 [2] => 1342 [3] => 1444 [4] => 14843 [5] => 1449 [6] => 1416 [7] => 9790 [8] => 1436 [9] => 14840 [10] => 14839 [11] => 1343 [12] => 19122 [13] => 1415 [14] => 14838 [15] => 23036 [16] => 1686 [17] => 1423 )