พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19029,15166,1423,14847,1340,14843,1443,2433,21475,2425,1435,2428,9790,14846,1415,2423,14834,1449 Array ( [0] => 19029 [1] => 15166 [2] => 1423 [3] => 14847 [4] => 1340 [5] => 14843 [6] => 1443 [7] => 2433 [8] => 21475 [9] => 2425 [10] => 1435 [11] => 2428 [12] => 9790 [13] => 14846 [14] => 1415 [15] => 2423 [16] => 14834 [17] => 1449 )