พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1445,14846,14837,14836,2425,2426,1725,1415,19122,2433,2424,14833,1686,14841,1685,1342,9790,2427 Array ( [0] => 1445 [1] => 14846 [2] => 14837 [3] => 14836 [4] => 2425 [5] => 2426 [6] => 1725 [7] => 1415 [8] => 19122 [9] => 2433 [10] => 2424 [11] => 14833 [12] => 1686 [13] => 14841 [14] => 1685 [15] => 1342 [16] => 9790 [17] => 2427 )