พรีออเดอร์

.

1,700 BAHT
2000 BAHT
พรีออเดอร์

Features unpublished jacket illustration.

q select pid from dex_product where pid<>'12142' and ( pcharacter='100' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14834,1447,14846,1686,1448,2423,14842,1436,1435,21475,14833,13681,2426,2428,14840,1441,20302,2421 Array ( [0] => 14834 [1] => 1447 [2] => 14846 [3] => 1686 [4] => 1448 [5] => 2423 [6] => 14842 [7] => 1436 [8] => 1435 [9] => 21475 [10] => 14833 [11] => 13681 [12] => 2426 [13] => 2428 [14] => 14840 [15] => 1441 [16] => 20302 [17] => 2421 )