สินค้าหมด

2,600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12039' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19355,15583,4251,9519,1947,1160,1159,1168,4250,4260,11714,1161,4781,776,5887,1164,3954,2331 Array ( [0] => 19355 [1] => 15583 [2] => 4251 [3] => 9519 [4] => 1947 [5] => 1160 [6] => 1159 [7] => 1168 [8] => 4250 [9] => 4260 [10] => 11714 [11] => 1161 [12] => 4781 [13] => 776 [14] => 5887 [15] => 1164 [16] => 3954 [17] => 2331 )