สินค้าหมด

2,600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12039' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3955,4129,19124,12294,20901,1164,22337,13673,4781,9268,3594,13001,4256,13002,1166,10068,4116,4117 Array ( [0] => 3955 [1] => 4129 [2] => 19124 [3] => 12294 [4] => 20901 [5] => 1164 [6] => 22337 [7] => 13673 [8] => 4781 [9] => 9268 [10] => 3594 [11] => 13001 [12] => 4256 [13] => 13002 [14] => 1166 [15] => 10068 [16] => 4116 [17] => 4117 )