สินค้าหมด

2,600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12039' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15185,15585,1168,10068,1157,4257,6746,4253,9673,13002,9521,12998,1018,5887,15583,23465,4329,3066 Array ( [0] => 15185 [1] => 15585 [2] => 1168 [3] => 10068 [4] => 1157 [5] => 4257 [6] => 6746 [7] => 4253 [8] => 9673 [9] => 13002 [10] => 9521 [11] => 12998 [12] => 1018 [13] => 5887 [14] => 15583 [15] => 23465 [16] => 4329 [17] => 3066 )