สินค้าหมด

2,600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'12039' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3957,5059,15904,3956,1161,4257,5185,4255,4330,9673,7791,1158,8296,3065,14751,4988,10069,9834 Array ( [0] => 3957 [1] => 5059 [2] => 15904 [3] => 3956 [4] => 1161 [5] => 4257 [6] => 5185 [7] => 4255 [8] => 4330 [9] => 9673 [10] => 7791 [11] => 1158 [12] => 8296 [13] => 3065 [14] => 14751 [15] => 4988 [16] => 10069 [17] => 9834 )