มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

เธอเป็นใครกัน? ฉันเฝ้าไถ่ถาม
อยากจะเป็นตัวฉันอีกคน ที่ไม่ใช่เธอ 
ฉันคิดแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตัวฉันผู้อ่อนแอ
ตัวฉันผู้แตกสลายไปแล้ว
แต่ถึงกระนั้นทุกคนก็ยังคอยปกป้องฉันเอาไว้

  • Drama , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'1203' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20504,2808,12601,23431,12884,18624,22477,1697,3842,3984,21523,21220,10381,15439,4065,22363,8103,20882 Array ( [0] => 20504 [1] => 2808 [2] => 12601 [3] => 23431 [4] => 12884 [5] => 18624 [6] => 22477 [7] => 1697 [8] => 3842 [9] => 3984 [10] => 21523 [11] => 21220 [12] => 10381 [13] => 15439 [14] => 4065 [15] => 22363 [16] => 8103 [17] => 20882 )