มีสินค้า

264 BAHT
279 BAHT
add to cart

เธอเป็นใครกัน? ฉันเฝ้าไถ่ถาม
อยากจะเป็นตัวฉันอีกคน ที่ไม่ใช่เธอ 
ฉันคิดแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตัวฉันผู้อ่อนแอ
ตัวฉันผู้แตกสลายไปแล้ว
แต่ถึงกระนั้นทุกคนก็ยังคอยปกป้องฉันเอาไว้

  • Drama , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'1203' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16045,21520,3371,22478,17275,16042,11224,1202,17488,6606,16636,21522,21562,1693,16101,20264,12592,19180 Array ( [0] => 16045 [1] => 21520 [2] => 3371 [3] => 22478 [4] => 17275 [5] => 16042 [6] => 11224 [7] => 1202 [8] => 17488 [9] => 6606 [10] => 16636 [11] => 21522 [12] => 21562 [13] => 1693 [14] => 16101 [15] => 20264 [16] => 12592 [17] => 19180 )