สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11980' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15153,18364,15154,15150,22314,18987,15152,15151,13620 Array ( [0] => 15153 [1] => 18364 [2] => 15154 [3] => 15150 [4] => 22314 [5] => 18987 [6] => 15152 [7] => 15151 [8] => 13620 )