สินค้าหมด

9,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11961' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11748,19904,15254,17704,12386,15231,16945,15267,14305,14944,12376,11531,14640,21480,16927,16648,19939,19937 Array ( [0] => 11748 [1] => 19904 [2] => 15254 [3] => 17704 [4] => 12386 [5] => 15231 [6] => 16945 [7] => 15267 [8] => 14305 [9] => 14944 [10] => 12376 [11] => 11531 [12] => 14640 [13] => 21480 [14] => 16927 [15] => 16648 [16] => 19939 [17] => 19937 )