สินค้าหมด

9,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11961' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7811,20278,19913,16944,22082,15233,19905,16923,14279,16915,16911,19908,20098,11382,15229,11139,15256,11604 Array ( [0] => 7811 [1] => 20278 [2] => 19913 [3] => 16944 [4] => 22082 [5] => 15233 [6] => 19905 [7] => 16923 [8] => 14279 [9] => 16915 [10] => 16911 [11] => 19908 [12] => 20098 [13] => 11382 [14] => 15229 [15] => 11139 [16] => 15256 [17] => 11604 )