สินค้าหมด

9,000 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11961' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22944,213,5897,20171,13801,19939,22240,16936,19887,18322,11746,15286,14343,13280,16654,22482,13664,19925 Array ( [0] => 22944 [1] => 213 [2] => 5897 [3] => 20171 [4] => 13801 [5] => 19939 [6] => 22240 [7] => 16936 [8] => 19887 [9] => 18322 [10] => 11746 [11] => 15286 [12] => 14343 [13] => 13280 [14] => 16654 [15] => 22482 [16] => 13664 [17] => 19925 )