สินค้าหมด

9,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11959' and ( pcharacter='420' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23479,23483,20077,20076,23482,22464,23480,23481,22302 Array ( [0] => 23479 [1] => 23483 [2] => 20077 [3] => 20076 [4] => 23482 [5] => 22464 [6] => 23480 [7] => 23481 [8] => 22302 )