สินค้าหมด

9,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11959' and ( pcharacter='420' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22302,20077,22464,20076 Array ( [0] => 22302 [1] => 20077 [2] => 22464 [3] => 20076 )