สินค้าหมด

7,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11957' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15849,19900,13794,19926,15273,16954,11243,10087,18148,21320,23378,14481,21480,19931,15294,19894,22822,210 Array ( [0] => 15849 [1] => 19900 [2] => 13794 [3] => 19926 [4] => 15273 [5] => 16954 [6] => 11243 [7] => 10087 [8] => 18148 [9] => 21320 [10] => 23378 [11] => 14481 [12] => 21480 [13] => 19931 [14] => 15294 [15] => 19894 [16] => 22822 [17] => 210 )