สินค้าหมด

7,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11957' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14289,18064,12366,12078,14342,16643,19912,15250,13793,10893,12001,16928,20278,15280,19889,20098,16918,16936 Array ( [0] => 14289 [1] => 18064 [2] => 12366 [3] => 12078 [4] => 14342 [5] => 16643 [6] => 19912 [7] => 15250 [8] => 13793 [9] => 10893 [10] => 12001 [11] => 16928 [12] => 20278 [13] => 15280 [14] => 19889 [15] => 20098 [16] => 16918 [17] => 16936 )