สินค้าหมด

7,600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11957' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19920,15254,19277,7127,16920,11139,20104,14289,10486,19912,12001,19931,24116,16641,15270,16663,19909,19919 Array ( [0] => 19920 [1] => 15254 [2] => 19277 [3] => 7127 [4] => 16920 [5] => 11139 [6] => 20104 [7] => 14289 [8] => 10486 [9] => 19912 [10] => 12001 [11] => 19931 [12] => 24116 [13] => 16641 [14] => 15270 [15] => 16663 [16] => 19909 [17] => 19919 )