สินค้าเหลือน้อย

8,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11955' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14252,6826,20323,2486,12746,18848,8459,16058,3681,21226,12354,4364,20320,8461,3675,12100,12614,14997 Array ( [0] => 14252 [1] => 6826 [2] => 20323 [3] => 2486 [4] => 12746 [5] => 18848 [6] => 8459 [7] => 16058 [8] => 3681 [9] => 21226 [10] => 12354 [11] => 4364 [12] => 20320 [13] => 8461 [14] => 3675 [15] => 12100 [16] => 12614 [17] => 14997 )