สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15611,11949,11297,2308,11163,11947,18184,11945,14356,9616,11950,11304,11946,11296,11298,11162,11164,11292 Array ( [0] => 15611 [1] => 11949 [2] => 11297 [3] => 2308 [4] => 11163 [5] => 11947 [6] => 18184 [7] => 11945 [8] => 14356 [9] => 9616 [10] => 11950 [11] => 11304 [12] => 11946 [13] => 11296 [14] => 11298 [15] => 11162 [16] => 11164 [17] => 11292 )