สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11295,2309,11293,11292,2308,15616,224,11949,9616,11303,11951,11948,11945,11304,14356,2310,2307,11950 Array ( [0] => 11295 [1] => 2309 [2] => 11293 [3] => 11292 [4] => 2308 [5] => 15616 [6] => 224 [7] => 11949 [8] => 9616 [9] => 11303 [10] => 11951 [11] => 11948 [12] => 11945 [13] => 11304 [14] => 14356 [15] => 2310 [16] => 2307 [17] => 11950 )