สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,224,14356,2309,11290,18184,15616,15611,3091,11947,11302,11948,11293,11303,9616,11946,11292,11300,2307 Array ( [0] => 224 [1] => 14356 [2] => 2309 [3] => 11290 [4] => 18184 [5] => 15616 [6] => 15611 [7] => 3091 [8] => 11947 [9] => 11302 [10] => 11948 [11] => 11293 [12] => 11303 [13] => 9616 [14] => 11946 [15] => 11292 [16] => 11300 [17] => 2307 )