สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11951,15616,11298,11948,21835,14356,11164,224,3091,11290,11163,11304,11293,11292,11949,11944,11162,11943 Array ( [0] => 11951 [1] => 15616 [2] => 11298 [3] => 11948 [4] => 21835 [5] => 14356 [6] => 11164 [7] => 224 [8] => 3091 [9] => 11290 [10] => 11163 [11] => 11304 [12] => 11293 [13] => 11292 [14] => 11949 [15] => 11944 [16] => 11162 [17] => 11943 )