สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11162,11303,2308,11948,2307,2309,11946,11951,15616,11298,11295,11294,11291,11163,11949,11290,14356,11293 Array ( [0] => 11162 [1] => 11303 [2] => 2308 [3] => 11948 [4] => 2307 [5] => 2309 [6] => 11946 [7] => 11951 [8] => 15616 [9] => 11298 [10] => 11295 [11] => 11294 [12] => 11291 [13] => 11163 [14] => 11949 [15] => 11290 [16] => 14356 [17] => 11293 )