สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11292,11302,11291,11297,3091,11296,15616,14356,2309,11304,11947,18184,224,11163,11946,11948,11290,11299 Array ( [0] => 11292 [1] => 11302 [2] => 11291 [3] => 11297 [4] => 3091 [5] => 11296 [6] => 15616 [7] => 14356 [8] => 2309 [9] => 11304 [10] => 11947 [11] => 18184 [12] => 224 [13] => 11163 [14] => 11946 [15] => 11948 [16] => 11290 [17] => 11299 )