สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14356,21835,11951,11302,3091,11292,11162,11296,11293,11163,11299,11946,11943,2308,11290,224,11304,11297 Array ( [0] => 14356 [1] => 21835 [2] => 11951 [3] => 11302 [4] => 3091 [5] => 11292 [6] => 11162 [7] => 11296 [8] => 11293 [9] => 11163 [10] => 11299 [11] => 11946 [12] => 11943 [13] => 2308 [14] => 11290 [15] => 224 [16] => 11304 [17] => 11297 )