สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15611,2309,11302,224,11296,11944,9616,11950,11946,11947,18184,11304,15616,11297,14356,11943,11301,2310 Array ( [0] => 15611 [1] => 2309 [2] => 11302 [3] => 224 [4] => 11296 [5] => 11944 [6] => 9616 [7] => 11950 [8] => 11946 [9] => 11947 [10] => 18184 [11] => 11304 [12] => 15616 [13] => 11297 [14] => 14356 [15] => 11943 [16] => 11301 [17] => 2310 )