สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11949,11944,11290,9616,11946,11163,11950,11293,18184,11945,11300,11299,11304,11292,11162,2307,11164,21835 Array ( [0] => 11949 [1] => 11944 [2] => 11290 [3] => 9616 [4] => 11946 [5] => 11163 [6] => 11950 [7] => 11293 [8] => 18184 [9] => 11945 [10] => 11300 [11] => 11299 [12] => 11304 [13] => 11292 [14] => 11162 [15] => 2307 [16] => 11164 [17] => 21835 )