สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11163,11944,11949,224,11300,11945,3091,11947,2310,11298,11292,11946,11303,15611,11950,11164,11951,11299 Array ( [0] => 11163 [1] => 11944 [2] => 11949 [3] => 224 [4] => 11300 [5] => 11945 [6] => 3091 [7] => 11947 [8] => 2310 [9] => 11298 [10] => 11292 [11] => 11946 [12] => 11303 [13] => 15611 [14] => 11950 [15] => 11164 [16] => 11951 [17] => 11299 )