สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11301,11948,11945,11951,11950,2307,14356,11943,3091,11297,21835,9616,11304,2308,11164,11298,11299,224 Array ( [0] => 11301 [1] => 11948 [2] => 11945 [3] => 11951 [4] => 11950 [5] => 2307 [6] => 14356 [7] => 11943 [8] => 3091 [9] => 11297 [10] => 21835 [11] => 9616 [12] => 11304 [13] => 2308 [14] => 11164 [15] => 11298 [16] => 11299 [17] => 224 )