สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11291,11297,11164,11293,11300,11302,11946,9616,11943,11162,11947,15611,11294,11951,11304,21835,11949,11945 Array ( [0] => 11291 [1] => 11297 [2] => 11164 [3] => 11293 [4] => 11300 [5] => 11302 [6] => 11946 [7] => 9616 [8] => 11943 [9] => 11162 [10] => 11947 [11] => 15611 [12] => 11294 [13] => 11951 [14] => 11304 [15] => 21835 [16] => 11949 [17] => 11945 )