สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11291,2310,18184,11949,11298,11950,224,11302,11945,11297,11303,2307,11293,11301,14356,11164,15616,21835 Array ( [0] => 11291 [1] => 2310 [2] => 18184 [3] => 11949 [4] => 11298 [5] => 11950 [6] => 224 [7] => 11302 [8] => 11945 [9] => 11297 [10] => 11303 [11] => 2307 [12] => 11293 [13] => 11301 [14] => 14356 [15] => 11164 [16] => 15616 [17] => 21835 )