สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'11952' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11304,11944,11945,3091,11293,11298,11950,11300,11947,11946,9616,11290,11162,11296,224,11943,14356,2308 Array ( [0] => 11304 [1] => 11944 [2] => 11945 [3] => 3091 [4] => 11293 [5] => 11298 [6] => 11950 [7] => 11300 [8] => 11947 [9] => 11946 [10] => 9616 [11] => 11290 [12] => 11162 [13] => 11296 [14] => 224 [15] => 11943 [16] => 14356 [17] => 2308 )