สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11951' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11949,21835,9616,11300,11950,11302,11295,11294,11162,11945,11296,11303,14356,11948,11299,3091,2308,11301 Array ( [0] => 11949 [1] => 21835 [2] => 9616 [3] => 11300 [4] => 11950 [5] => 11302 [6] => 11295 [7] => 11294 [8] => 11162 [9] => 11945 [10] => 11296 [11] => 11303 [12] => 14356 [13] => 11948 [14] => 11299 [15] => 3091 [16] => 2308 [17] => 11301 )