สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11951' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11292,11290,2308,21835,11299,11293,11943,11947,15611,11301,2307,2309,224,14356,3091,11304,11950,9616 Array ( [0] => 11292 [1] => 11290 [2] => 2308 [3] => 21835 [4] => 11299 [5] => 11293 [6] => 11943 [7] => 11947 [8] => 15611 [9] => 11301 [10] => 2307 [11] => 2309 [12] => 224 [13] => 14356 [14] => 3091 [15] => 11304 [16] => 11950 [17] => 9616 )