สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11951' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11163,224,15611,9616,11291,11949,11294,2307,11300,11946,11301,11296,11293,11943,11944,15616,2308,2310 Array ( [0] => 11163 [1] => 224 [2] => 15611 [3] => 9616 [4] => 11291 [5] => 11949 [6] => 11294 [7] => 2307 [8] => 11300 [9] => 11946 [10] => 11301 [11] => 11296 [12] => 11293 [13] => 11943 [14] => 11944 [15] => 15616 [16] => 2308 [17] => 2310 )