สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11951' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11293,11295,2310,15611,11163,11304,11949,11299,11290,11294,11945,11944,3091,9616,2308,11298,11952,11946 Array ( [0] => 11293 [1] => 11295 [2] => 2310 [3] => 15611 [4] => 11163 [5] => 11304 [6] => 11949 [7] => 11299 [8] => 11290 [9] => 11294 [10] => 11945 [11] => 11944 [12] => 3091 [13] => 9616 [14] => 2308 [15] => 11298 [16] => 11952 [17] => 11946 )