สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11951' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11950,11295,11304,15611,2309,11945,11952,11948,11297,11947,18184,11293,11162,11949,11292,2310,21835,11296 Array ( [0] => 11950 [1] => 11295 [2] => 11304 [3] => 15611 [4] => 2309 [5] => 11945 [6] => 11952 [7] => 11948 [8] => 11297 [9] => 11947 [10] => 18184 [11] => 11293 [12] => 11162 [13] => 11949 [14] => 11292 [15] => 2310 [16] => 21835 [17] => 11296 )