สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11951' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11948,18184,11950,11164,11301,224,11943,15611,2308,11291,11952,11162,11294,3091,21835,11947,11944,15616 Array ( [0] => 11948 [1] => 18184 [2] => 11950 [3] => 11164 [4] => 11301 [5] => 224 [6] => 11943 [7] => 15611 [8] => 2308 [9] => 11291 [10] => 11952 [11] => 11162 [12] => 11294 [13] => 3091 [14] => 21835 [15] => 11947 [16] => 11944 [17] => 15616 )