สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11951' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2310,11943,9616,11294,11291,11302,11163,11303,11293,11945,15616,11947,11948,2308,2309,11162,11298,224 Array ( [0] => 2310 [1] => 11943 [2] => 9616 [3] => 11294 [4] => 11291 [5] => 11302 [6] => 11163 [7] => 11303 [8] => 11293 [9] => 11945 [10] => 15616 [11] => 11947 [12] => 11948 [13] => 2308 [14] => 2309 [15] => 11162 [16] => 11298 [17] => 224 )