สินค้าเหลือน้อย

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11951' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2307,2308,11163,2309,3091,11302,11294,11949,14356,11948,11295,2310,11952,11944,11298,15611,11947,11950 Array ( [0] => 2307 [1] => 2308 [2] => 11163 [3] => 2309 [4] => 3091 [5] => 11302 [6] => 11294 [7] => 11949 [8] => 14356 [9] => 11948 [10] => 11295 [11] => 2310 [12] => 11952 [13] => 11944 [14] => 11298 [15] => 15611 [16] => 11947 [17] => 11950 )