มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11950' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11294,11951,11944,11299,11162,14356,11301,11295,224,11302,2307,9616,11946,11298,11945,2309,11947,18184 Array ( [0] => 11294 [1] => 11951 [2] => 11944 [3] => 11299 [4] => 11162 [5] => 14356 [6] => 11301 [7] => 11295 [8] => 224 [9] => 11302 [10] => 2307 [11] => 9616 [12] => 11946 [13] => 11298 [14] => 11945 [15] => 2309 [16] => 11947 [17] => 18184 )