มีสินค้า

250 BAHT
300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'11950' and ( pcharacter='136' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11297,2308,224,11944,11947,11296,2310,11164,2307,11294,11948,11946,11300,15611,2309,21835,14356,11943 Array ( [0] => 11297 [1] => 2308 [2] => 224 [3] => 11944 [4] => 11947 [5] => 11296 [6] => 2310 [7] => 11164 [8] => 2307 [9] => 11294 [10] => 11948 [11] => 11946 [12] => 11300 [13] => 15611 [14] => 2309 [15] => 21835 [16] => 14356 [17] => 11943 )